Viiden ympäristöjärjestön alulle laittama kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion metsissä on saanut jo 45 000 kannatusilmoitusta kolmessa kuukaudessa. Lain mukaan kansalaisaloitteen tulee kerätä 50 000 nimeä kuudessa kuukaudessa, jotta se etenee eduskunnan käsittelyyn.

Suomalaiset ovat voineet allekirjoittaa kansalaisaloitteen avohakkuiden lopettamiseksi valtion metsissä sekä kansalaisaloite.fi -verkkopalvelussa että käsin lukuisissa tapahtumissa ympäri Suomea kampanjan vapaaehtoisille nimienkerääjille. Innostus yhteisten metsiemme puolustamiseen näkyy.

“Suomalaisilla on selkeä huoli yhteisten metsiemme heikentyneestä tilasta. Kansalaisaloitteen jo nyt saamat 45 000 allekirjoitusta osoittavat, että metsät ovat meille rakkaita. Olemme halunneet herätä puolustamaan yhteisten metsiemme arvoja kuten retkeilyä, virkistystä, monimuotoisuutta ja roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa samalla, kun hallitus haluaa nostaa hakkuumäärät historialliseen huippuunsa”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Selvä viesti eduskunnalle

Mikäli kansalaisaloite kerää tarvittavat 50 000 nimeä marraskuun 17. päivään mennessä, siirtyy lakialoite eduskunnan käsittelyyn. Lakialoitteen käsittelee ensi keväänä valittava uusi eduskunta. Kansalaisaloitteen menestys on kuitenkin selkeä viesti istuvalle eduskunnalle ensi kevään eduskuntavaaleja ajatellen.

“Hallitus ja eduskunta päättävät yhteisten metsien käytöstä. Toistaiseksi on menty hakkuut edellä. Suomalaiset haluavat muutosta”, Hölttä sanoo.

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteen ovat laittaneet alulle viisi ympäristöjärjestöä, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, Luonto-Liitto, Natur och Miljö sekä BirdLife Suomi.

Kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten keruu käynnistyi 17.5. ja aloitteen voi allekirjoittaa 17.11. saakka joko sähköisesti oikeusministeriön kansalaisaloite.fi -palvelussa tai paperisena tapahtumissa ja kaduilla kampanjan vapaaehtoisille. Kansalaisaloite löytyy kokonaisuudessaan kansalaisaloite.fi -palvelusta. Lisäksi avohakkuuthistoriaan.fi -verkkosivulta löytyy paljon tietoa avohakkuiden haitoista ja niistä luopumisen hyödyistä.

Lisätiedot

Harri Hölttä, puheenjohtaja, Luonnonsuojeluliitto, harri.holtta(a)sll.fi, p. 040 722 9224
Sini Harkki, maajohtaja, Greenpeace Suomi, sini.harkki(a)greenpeace.org, p. 050 582 1107
Tero Toivanen, BirdLife Suomen suojeluasiatuntija (erit. linnustokysymykset) p. 040 7028633
Lauri Kajander, Luonto-Liiton metsävastaava, p. 045 1179610
Bernt Nordman, Natur och Miljö (erit. ruotsinkieliset mediat) p. 045 2700 313

 

Tiedote 17.8.2018 klo 15.10