Varmistetaan, että aloite etenee – kirjoita kansanedustajallesi

Avohakkuut historiaan -aloite on nyt luovutettu eduskunnalle. Kiitos kaikille yli 60 000 allekirjoittaneelle, teitte todellisen sankariteon metsiemme puolesta!

Haluatko varmistaa, että aloite saa kattavan ja arvoisensa käsittelyn eduskunnassa? Ole yhteydessä kansanedustajaasi ja kerro, että yhteiset metsämme ansaitsevat parempaa kuin avohakkuut! Sinun tarvitsee vain kopioida alla oleva viesti ja lähettää se edustajallesi. Löydät kansanedustajien yhteystiedot täältä, edustajien sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@eduskunta.fi. Voit myös muokata viestiä ja lisätä siihen haluamiasi perusteluja. Kiitos että autat aloitetta etenemään eduskunnassa!

Kopioi tämä viesti sähköpostiisi kansanedustajille:

Arvoisa kansanedustaja

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite tulee tässä kuussa eduskunnan lähetekeskusteluun ja maa- ja metsätalousvaliokunnan harkittavaksi. Aloite, joka keräsi yli 60 000 allekirjoitusta ja sai aikaan laajaa yhteiskunnallista keskustelua metsiemme tilasta, on mielestäni äärimmäisen tärkeä maamme monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Kansalaisaloite vaatii avohakkuista luopumista valtion metsissä, joita Metsähallitus hallinnoi. Aloitteen mukaan metsien jatkuva kasvatus auttaisi Metsähallitusta pääsemään sille laissa määriteltyihin tavoitteisiin kestävästä metsien käytöstä ja yhteiskunnallisista velvoitteista. Aloite sisältää poikkeusmahdollisuuden.

Avohakkuut yhteisissä, meidän kaikkien suomalaisten omistamissa metsissä ovat ilmastolle ja monimuotoisuudelle – esimerkiksi metsäkanalinnuille ja mustikalle, haitallisia. Ne pilaavat myös vesistöjämme ja suomalaisille rakkaita retkeily- ja virkistysmaisemia. Pyydänkin, että suhtautuisitte aloitteeseen avoimin mielin ja toimitte, jotta tämä kansalaisaloite aikanaan tulee eduskunnan säätämäksi laiksi.

Yhteisten metsiemme puolesta,