30.10. 2019

Aloite on nyt jätetty eduskuntaan – näin voit auttaa sitä eteenpäin

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle 22.10. Tämän jälkeen aloite käsitellään lähetekeskustelussa täysistunnossa, jonne osallistuvat kaikki kansanedustajat. Lähetekeskustelusta aloite etenee maa- ja metsätalousvaliokuntaan, joka tekee itsenäisen päätöksen siitä otetaanko aloite valiokunnan käsittelyyn. Varsinaisessa valiokuntakäsittelyssä kuullaan aiheen eri asiantuntijoita sekä sidosryhmiä esimerkiksi…

→ Lue lisää
18.10. 2019

Ihmisten huoli valtion metsien tulevaisuudesta on otettava vakavasti, kun Avohakkuut historiaan -aloite käsitellään eduskunnassa

Yli 60 000 suomalaista allekirjoitti kansalaisaloitteen, joka tähtää valtion metsien hakkuutapojen muuttamiseen. Suuret kiitokset siitä! Aloite luovutetaan eduskunnalle tiistaina 22. lokakuuta ja käsittely alkaa todennäköisesti marraskuun aikana lähetekeskustelulla eduskunnan täysistunnossa. Lähetekeskustelusta asia lähetetään valmisteltavaksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan. Aloite ansaitsee…

→ Lue lisää
04.07. 2018

Talousmetsien hakkuut lintujen pesintäaikana voivat olla lintudirektiivin vastaisia

Viranomaiset ovat Suomessa omaksuneet tulkinnan, että lintudirektiivi ja luonnonsuojelulaki eivät rajoita talousmetsien kesähakkuita. Tulkinta perustuu näkemykseen, etteivät hakkuut ole lintujen tahallista häirintää. Suomessa omaksuttu tulkintalinja on EU:n lintudirektiivin velvoitteiden näkökulmasta kyseenalainen. Olen tehnyt lintudirektiivin velvoitteiden noudattamisesta talousmetsien hakkuissa lintujen pesintäaikana…

→ Lue lisää
31.05. 2018

Onko jatkuvan kasvatuksen metsissä vähän puuta?

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitekampanja pyysi minulta kommentteja metsäneuvos Marja Kokkosen blogikirjoitukseen ”Pitäisikö metsätalouden kestävyyskeskustelusta huolestua?” Asia liittyy siis kansalaisaloitteeseen, jossa ehdotetaan avohakkuiden lopettamista valtion metsissä. Minulta haluttiin selvennystä seuraaviin blogin näkemyksiin: “Jos kaikki nykyvolyymillä tehtävät hakkuut haluttaisiin tehdä jatkuvapeitteisesti kasvatettavista metsistä,…

→ Lue lisää