04.07. 2018

Talousmetsien hakkuut lintujen pesintäaikana voivat olla lintudirektiivin vastaisia

Viranomaiset ovat Suomessa omaksuneet tulkinnan, että lintudirektiivi ja luonnonsuojelulaki eivät rajoita talousmetsien kesähakkuita. Tulkinta perustuu näkemykseen, etteivät hakkuut ole lintujen tahallista häirintää. Suomessa omaksuttu tulkintalinja on EU:n lintudirektiivin velvoitteiden näkökulmasta kyseenalainen. Olen tehnyt lintudirektiivin velvoitteiden noudattamisesta talousmetsien hakkuissa lintujen pesintäaikana…

→ Lue lisää
31.05. 2018

Onko jatkuvan kasvatuksen metsissä vähän puuta?

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitekampanja pyysi minulta kommentteja metsäneuvos Marja Kokkosen blogikirjoitukseen ”Pitäisikö metsätalouden kestävyyskeskustelusta huolestua?” Asia liittyy siis kansalaisaloitteeseen, jossa ehdotetaan avohakkuiden lopettamista valtion metsissä. Minulta haluttiin selvennystä seuraaviin blogin näkemyksiin: “Jos kaikki nykyvolyymillä tehtävät hakkuut haluttaisiin tehdä jatkuvapeitteisesti kasvatettavista metsistä,…

→ Lue lisää