Avasimme tänään allekirjoitettavaksi kansalaisaloitteen, joka voi onnistuessaan turvata yhteiset metsämme pysyvästi avohakkuilta. Ryhdyimme tähän, koska mielestämme suomalaiset ansaitsevat mahdollisuuden vaikuttaa yhteisten metsiemme tulevaisuuteen.

Suomalaisista 70% ei halua avohakkuita ympärilleen. Tämä on ymmärrettävää. Avohakkuut tuhoavat metsän virkistysarvot vuosikymmeniksi ja niiden ilmestyminen omaan lähimetsään, mökkimaastoon tai marjamaille on monille järkytys. Lisäksi avohakkuut pilaavat vesistöjä ja kiihdyttävät ilmastonmuutosta.

Tästä huolimatta avohakkuut on Suomessa esitetty ainoana mahdollisena hakkuumallina. Näin, vaikka seitsemässä Euroopan maassa niitä on rajoitettu tai kielletty, ja vaikka Suomessakin olisi mahdollista harjoittaa kannattavaa metsätaloutta myös muilla menetelmillä.

Yhteisille valtionmaillemme sopisi hienosti pehmeämpi, toistuvaan mutta maltilliseen puiden poistoon perustuva jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen malli. Siinä turvataan tasainen tuotto, eikä metsä ole missään vaiheessa paljas autiomaa, jossa monet metsälajit eivät voi elää. Metsä pysyy metsänä.

Monet jäsenemme ja tukijamme ovat pyytäneet meiltä tämän aloitteen panemista liikkeelle. Kerätään yhdessä nimet, kootaan se joukko, joka haluaa säilyttää yhteiset metsämme metsinä, niin ihmisille kuin niille eläin- ja kasvilajeille, jotka eivät voi elää muuallakaan.

Sini Harkki
maajohtaja
Greenpeace

Harri Hölttä
puheenjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliitto

Lauri Kajander
metsävastaava
Luonto-Liitto