Yli 60 000 suomalaista allekirjoitti kansalaisaloitteen, joka tähtää valtion metsien hakkuutapojen muuttamiseen. Suuret kiitokset siitä! Aloite luovutetaan eduskunnalle tiistaina 22. lokakuuta ja käsittely alkaa todennäköisesti marraskuun aikana lähetekeskustelulla eduskunnan täysistunnossa. Lähetekeskustelusta asia lähetetään valmisteltavaksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Aloite ansaitsee eduskunnassa perusteellisen käsittelyn, sillä avohakkuisiin perustuva metsätalous kuormittaa vesistöjä ja ilmastoa, aiheuttaa lajien uhanalaistumista ja heikentää ihmisten retkeilymahdollisuuksia. Luonnossamme on jo monia kriisin merkkejä, eikä tilannetta pitäisi enää pahentaa jatkamalla nykyiseen tapaan. Avohakkuille vaihtoehtoinen jatkuvapeitteisen kasvatuksen malli on parempi tapa käsitellä niitä metsiä, joita halutaan pitää talouskäytössä. Kansalaisaloitteeseen sisältyy siirtymäaika ja poikkeusmahdollisuus tietyissä tilanteissa.

On tärkeää, että ihmisten ajatus valtion metsien tulevaisuudesta otetaan vakavasti. Tämä edellyttää sitä, että maa- ja metsätalousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn. Käsittelyssä on mahdollista punnita erilaisia vaihtoehtoja ja näkökulmia sekä kuulla aihetta tutkineita asiantuntijoita. Metsähallituksella on laissa määritettyjä yhteiskunnallisia velvoitteita, kuten monimuotoisuuden ja virkistyksen edistäminen. Aloite tukee näitä tavoitteita, avohakkuut eivät.

Hallitusohjelmassa on monta hyvää kirjausta, jotka ovat samanhenkisiä kansalaisaloitteen kanssa. Hallitusohjelmassa todetaan, että monipuolisia metsien kasvatus- ja käsittelytapoja edistetään, ja muun muassa ilmastotavoitteet otetaan tässä huomioon. Samoin ohjelmassa linjataan, että Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset päivitetään niin, että kestävä metsätalous, puun saatavuus, luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö, ilmastopolitiikan tavoitteet ja maankäytön eri muodot sopivat paremmin yhteen.

Kiitos kaikille aloitteen allekirjoittajille, yhdessä me puolustamme monin tavoin arvokkaita metsiämme! Lakialoitteen eduskuntakäsittelyä seurataan eri kanavissa ja siitä keskustellaan muun muassa Facebook-tapahtumassa syksyn ajan.

Paloma Hannonen

Kirjoittaja on Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija