Tänään se tapahtuu! Viisi ympäristöjärjestöä – Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, Luonto-Liitto, Birdlife Suomi ja Natur och Miljö – ovat yhdessä tehneet pitkään valmisteluja, jotta Avohakkuut historiaan!-kansalaisaloite saataisiin tuotua julkisuuteen ja nimien kerääminen kannatusilmoituksiin voitaisiin aloittaa.

Tänään torstaina 17.5. vapaaehtoiset 15 eri paikkakunnalla keräävät nimiä aloitteen tueksi, ja kampanja näkyy myös somessa ja mediassa. Valtion metsät ovat meidän kaikkien yhteisiä metsiä, joiden luontoarvot ja virkistysmahdollisuudet ovat mittaamattoman arvokkaita. Haluamme, että yhteisiä metsiämme kohdellaan paremmin. Haluatko sinäkin? Katso alta kampanjavideomme ja tule mukaan toimintaan!